یکصد و بیست آرپژ برای گیتار

13,500 تومان

عنوان : یکصد و بیست آرپژ برای گیتار
نویسنده/نویسندگان : مائورو جولیانی
مترجم : رضا محجوبی نیا
نام انتشارات : شبنم دانش
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 43
چاپ: اول/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-2-9014568-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2593892