خودآموز گیتار فلامنکو جلد اول

32,000 تومان

عنوان : خودآموز گیتار فلامنکو(جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امیرانی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران، گنجینه ی کتاب نارون
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 104
چاپ: چهارم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 6-04-802621-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2998921