متد گیتار کودکان (جلد دوم)

40,000 تومان

عنوان : متد گیتار کودکان(جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : گری ترنر،اندرو اسکات
مترجم : پیوند رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 36
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 9-23-802601-979
شماره کتابشناسی ملی: 37744-84م