متد گیتار کریستوفر پارکنینگ جلد دوم

42,000 تومان

عنوان : متد گیتار کریستوفر پارکنینگ، هنر و تکنیک گیتار کلاسیک (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : کریستوفر پارکنینگ
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : تهران : پیام رضوی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 136
چاپ: اول
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-056-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2937106