متد استاندارد گیتار جلد ۱

40,000 تومان

عنوان : متد استاندارد گیتار جلد اول
نویسنده/نویسندگان : دیک بنت
مترجم : پویا رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه: 45
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 7-02-802626-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3941131