متد استاندارد گیتار جلد ۱

40,000 تومان

عنوان : متد استاندارد گیتار جلد اول
نویسنده/نویسندگان : دیک بنت
مترجم : موسیقی هارمونی
نام انتشارات : موسیقی هارمونی
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه: 51
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 9-156-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3864346