قصه هایی از موسیقی

4,000 تومان

عنوان : قصه هایی از موسیقی
نویسنده/نویسندگان : –
مترجم : صوفیا محمودی
نام انتشارات : نشرچشمه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 102
چاپ: چهارم/1389
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 2-19-6194-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 776619م