شیوه ی کمانچه نوازی (جلد دوم)

  14,000 تومان

  عنوان : شیوه ی کمانچه نوازی (جلد دوم)
  نویسنده/نویسندگان : مهدی آذرسینا
  مترجم : –
  نام انتشارات : هنر و فرهنگ
  تعداد جلد :1
  تعداد صفحه: 230
  چاپ: هفتم/1395
  شمارگان: 2000 نسخه
  شابک : 9-0982-12-964-978
  شماره کتابشناسی ملی: 72749م