سیم گیتار کلاسیک La Bella 2001

250,000 تومان

نام محصول:سیم گیتار کلاسیک La Bella 2001

سایز:Medium

سایز تک تک سیم ها:سیم 1 : 0.737 سیم 2: 0.851 سیم 3: 1.041 سیم 4: 0.724 سیم 5: 0.889

ساخت:آمریکا