سیم گیتار الکتریک Ernei Ball 2223

250,000 تومان

نام محصول:سیم گیتار الکتریک Ernei Ball 2223

سایز:Medium

سایز تک تک سیم ها: .09 – .11 – .16 – .24 – .32 – .42

ساخت:آمریکا