سیم گیتارکلاسیک Martin&Co M120

120,000 تومان

نام محصول:سیم گیتار کلاسیک Martin&Co M120

سایز:High Tension

سایز تک تک سیم ها:سیم اول0/28-سیم دوم0/32-سیم سوم0/40-سیم چهارم0/30-سیم پنجم0/35-سیم ششم0/43

ساخت:آمریکا