زندگی بتهوون

175,000 تومان

عنوان : زندگی بتهوون
نویسنده/نویسندگان : رومن رولان
مترجم : محمد مجلسی
نام انتشارات : دنیای نو
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: –
چاپ: پنجم/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 1-96-6564-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8211093م