روغن لیمو پاک کننده فرتبورد گیتار دانلوپ

90,000 تومان

Fretboard 65 Ultimate Lemon Oil