دوره آسان آموزش پیانو و ارگ (جلد اول)

18,000 تومان

عنوان : دوره آسان آموزش پیانو و ارگ (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : جان تامسون
مترجم : فیروزه هاشمی
نام انتشارات : تصنیف
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 39
چاپ: پانزدهم/1396
شمارگان: 550 نسخه
شابم : 0-2-9014560-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1237285