دایره المعارف سازهای ایرانی (جلد دوم)

120,000 تومان

عنوان : دایره المعارف سازهای ایرانی (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا درویشی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 704
چاپ: دوم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 6-03-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 843784