خودآموز گیتار فلامنکو جلد دوم

30,000 تومان

عنوان : خودآموز گیتار فلامنکو جلد دوم
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امیرانی
مترجم : –
نام انتشارات : مولف(فرزاد امیرانی)
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 96
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 5-14-802621-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2999891