خودآموز فلوت ریکوردر(جلد اول)

21,000 تومان

عنوان : خودآموز فلوت ریکوردر(جلد اول)
نویسنده/نویسندگان :  استیفن گودیر
مترجم : ف.جهان
نام انتشارات : مهستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 52
چاپ: بیست و هفتم/1396
شمارگان: 4000 نسخه
شابم : 6-1-9014512-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4689188