خودآموز سازدهنی کتاب سوم(دیاتونیک ۱۰سوراخ)

35,000 تومان

عنوان : خودآموز سازدهنی کتاب سوم(دیاتونیک 10سوراخ)
نویسنده/نویسندگان : منصور پاکزاد
مترجم : –
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 84
چاپ: چهارم/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-39-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 12974-80م