تنبک خاتم کاری و مینیاتوری شیرانی

2,600,000 تومان