تاریخ موسیقی آذربایجان

40,000 تومان

عنوان : تاریخ موسیقی آذربایجان
نویسنده/نویسندگان : فریدون شوشینسکی
مترجم : سیروس لطفی
نام انتشارات : دنیای نو
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 604
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 2-106-172-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3770908