تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

120,000 تومان

عنوان : تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد
نویسنده/نویسندگان : جرالد ایبرهم
مترجم : نناتالی چوبینه
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 924
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 8-79-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 9715332