بیتر براش کاخن و باس درام مینل مدل CPB3

211,000 تومان