بیتر براش کاخن و باس درام مینل مدل CPB3

365,000 تومان