آموزش آسان فلوت ریکوردر(کتاب اول)

35,000 تومان

عنوان : آموزش آسان فلوت ریکوردر(کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان :  مورتی مانس
مترجم : علی اکبر امید نژاد
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 56
چاپ: اول/1391
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 3-30-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2740017