آفتاب خیزان دریا طوفان

11,000 تومان

عنوان : آفتاب خیزان دریا طوفان
نویسنده/نویسندگان : حسن حقانی، بابک ربوخه، محمد رضایی راد
مترجم : –
نام انتشارات : نشرچشمه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 280
چاپ: دوم/1388
شمارگان: 1200نسخه
شابک : 8-185-362-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8318885م

در انبار موجود نمی باشد